Die Strasse der Schande – Illustrierte Film-Bühne: Nr.3815

Die Strasse der Schande – Illustrierte Film-Bühne: Nr.3815
Akasen chitai 1956 – Director: Kenji Mizoguchi
Machiko Kyô, Aiko Mimasu, Ayako Wakao, Michiyo Kogure, Kumeko Urabe, Ayasuko Kawakami, Hiroko Machida, Eitarô Shindô, Sadako Sawamura, Toranosuke Ogawa

ifb3815a ifb3815b